Strona startowa  
28.02.2015.
 Misja Izby Skarbowej w Krakowie
„Pozyskiwanie dochodów budżetowych zgodnie z obowiązującym prawem, przy zapewnieniu wysokiej jakości usług uwzględniających potrzeby budżetu państwa, oczekiwania klientów oraz rosnącą świadomość prawnopodatkową społeczeństwa ”
 
Rekordowa liczba szkoleń dla Podatników przeprowadzona przez małopolskie urzędy skarbowe
Redaktor: Rzecznik Prasowy   
03.02.2015.

W 2014 r. urzędy skarbowe w Małopolsce przeprowadziły aż 259 bezpłatnych i otwartych szkoleń dla Podatników.

Uzyskany za 2014 r. wynik pokazuje, że zaangażowanie urzędów skarbowych w edukację Podatników błyskawicznie rośnie. Urzędy skarbowe w pierwszej kolejności starają się pomagać podatnikom w wypełnianiu ich obowiązków podatkowych. Pomoc jest realizowana m. in. poprzez zwiększanie liczby fachowych szkoleń. Ich tematyka dobierana jest pod kątem ułatwiania prawidłowego rozliczania podatków. Szkolenia obejmują zarówno tematy stricte podatkowe, jak i dodatkowo promujące elektroniczne kanały kontaktu z administracją podatkową.

Rok 2015 zapowiada się jeszcze bardziej imponująco. Tylko w styczniu i lutym br. małopolskie urzędy przeprowadziły lub planują przeprowadzić blisko 100 szkoleń dla Podatników. Wśród tegorocznych tematów dominują: rozliczenie zeznań rocznych PIT, ulgi w tym podatku, nowe zasady stosowania kas fiskalnych, obowiązkowa forma elektroniczna przesyłania przez pracodawców informacji o dochodach pracowników (PIT-11, PIT-40 itp.), składanie zeznań rocznych PIT przez internet, zakładanie profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Aktualne informacje o bieżących szkoleniach dla Podatników można zawsze znaleźć na stronie internetowej Izby Skarbowej w Krakowie pod adresem: www.is.krakow.pl/szkolenia.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, niezależnie od adresu zamieszkania i urzędu, w którym się rozliczają!

Zobacz też:
Artykuł na stronie Ministerstwa Finansów na temat szkoleń w Małopolsce.

 
Kasy fiskalne obowiązkowe niezależnie od obrotu
Redaktor: Rzecznik Prasowy   
19.01.2015.

kasa fiskalna Z dniem 1 stycznia 2015 roku zaczęły obowiązywać przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Z 2014 r. poz. 1544). Nowe regulacje zmieniły dotychczasowe zasady zwolnień o których mowa w tym rozporządzeniu i obligują kolejne grupy zawodowe do rejestrowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych za pomocą kasy – niezależnie od wielkości osiągniętego obrotu.

W myśl nowych przepisów obowiązek stosowania kas, bez względu na osiągane obroty, dotyczy podatników świadczących usługi m. in.:

  • opieki medycznej świadczonej przez lekarzy czy lekarzy dentystów,
  • prawnicze (z wyłączeniem czynności notarialnych),
  • doradztwa podatkowego,
  • fryzjerskie, kosmetyczne, kosmetologiczne,
  • gastronomiczne świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, oraz usługi kateringowe,
  • napraw pojazdów samochodowych i motorowerów, wymiany opon i kół do pojazdów, dot. badań i przeglądów technicznych pojazdów;

oraz podatników dokonujących dostaw m.in.:

  • perfum i wód toaletowych.

Wobec tych wszystkich podatników nie ma już zastosowania dotychczas obowiązujące zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej. Sam fakt, że podmioty te wykonują określone w rozporządzeniu usługi zobowiązuje je do posiadania kasy rejestrującej i ewidencjonowania na niej obrotu.

Podmioty świadczące powyższe usługi mogą skorzystać z dwumiesięcznego okresu przejściowego na dostosowanie się do nowych przepisów. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami muszą rozpocząć ewidencjonowanie obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej z dniem 1 marca 2015 roku.

Natomiast podatnicy, którzy rozpoczynają świadczenie ww. usług w 2015 roku, mają obowiązek instalacji kasy rejestrującej po upływie 2 miesięcy następujących po miesiącu, w którym rozpoczęli wykonywanie tych usług. W przypadku rozpoczęcia w 2015 r. dostaw perfum i wód toaletowych obowiązek ten powstaje od pierwszej takiej dostawy.

Pełny katalog dostaw i usług, które podlegają rejestracji na kasach rejestrujących znajduje się w §4 rozporządzenia.

Nowe regulacje nie obejmują już zwolnienia dla podatników świadczących usługi okazjonalnie dla niewielkiej liczby odbiorców. Zgodnie z dotychczasowymi przepisami kasy rejestrującej nie musiał posiadać podatnik, którego liczba świadczonych rocznie usług udokumentowanych fakturami nie przekroczyła 50, a liczba odbiorców była mniejsza niż 20.

Przypomnieć należy, iż zwolnieni z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących są podatnicy, których obroty z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, nie przekraczają 20.000 zł. (limit ten nie dotyczy podmiotów wskazanych w §4 o czym mowa powyżej).

Rozporządzenie wprowadza jednak istotną zmianę w sposobie ustalania kwoty obrotów która powoduje utratę tego zwolnienia. – od 2015 r. kwota ta nie obejmuje obrotu uzyskanego ze sprzedaży środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, podlegających amortyzacji, a także sprzedaży nieruchomości. Transakcje takie będą jednak musiały być udokumentowane fakturą.

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia poświęcone tematyce kas rejestrującej organizowane przez Małopolską Administrację Podatkową. Aktualne informacje znajdziecie Państwo pod adresem: www.is.krakow.pl/szkolenia

 
Małopolskie biura rachunkowe poinformowane o obowiązkowym E-PIT-11
Redaktor: Rzecznik Prasowy   
14.01.2015.

Ponad 3 tysiące biur rachunkowych z Małopolski zostało listownie powiadomionych o nowych zasadach wysyłania deklaracji podatkowych przez internet. To praktycznie wszystkie biura działające w naszym województwie.

Tam gdzie było to możliwe urzędy skarbowe rozsyłały e-maile, w pozostałych przypadkach informacja została przekazana pocztą tradycyjną. Działania te stanowią część szerokiej akcji informacyjnej małopolskiej administracji podatkowej pod nazwą "E-PIT-11", w ramach której prowadzimy także liczne bezpłatne szkolenia, spotkania oraz warsztaty.

Wprowadzone od 1 stycznia 2015 roku zmiany nakładają na biura rachunkowe oraz na płatników PIT (pracodawców) wyłącznie elektroniczny sposób przesyłania do urzędów skarbowych deklaracji, informacji i rocznych obliczeń podatku za osoby fizyczne (np. PIT-11, PIT-8C, PIT-4R). Od reguły przewidziano tylko nieliczne wyjątki.

Nowe zasady i obowiązki omówiono bardziej szczegółowo w komunikacie Ministerstwa Finansów.

Czytaj więcej na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów.

 
Bezpłatne szkolenia dla Podatników
Redaktor: Rzecznik Prasowy   
07.01.2015.

Małopolska Administracja Podatkowa serdecznie zaprasza Państwa do wzięcia udziału w otwartych i bezpłatnych szkoleniach. Organizujemy m. in. szkolenia w zakresach takich jak: e-deklaracje, PIT przez internet, kasy fiskalne, prowadzenie własnej działalności gospodarczej, zmiany w przepisach podatkowych (PIT, CIT, VAT etc.).

Tylko w styczniu 2015 roku zaplanowaliśmy ponad 20 bezpłatnych szkoleń w całym województwie małopolskim! Nasze szkolenia odbywają się przez cały rok.

Aktualne informacje znajdziecie Państwo zawsze w zakładce "Bezpłatne szkolenia" w menu po lewej stronie - bezpośredni adres to:

www.is.krakow.pl/szkolenia

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, niezależnie od adresu zamieszkania i urzędu, w którym się rozliczają!

 
Ulga na dzieci - większa i bardziej dostępna
Redaktor: Rzecznik Prasowy   
07.01.2015.

Ministerstwo Finansów przypomina, że z początkiem 2015 r. weszły w życie przepisy rozszerzające zasady przyznawania ulg podatkowych na dzieci. Z ulgi będą mogły skorzystać wszystkie rodziny, w których przynajmniej jedno z rodziców płaci podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), nastąpi też podwyższenie ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko o 20 proc. Szacuje się, że zmiany będą dotyczyć ponad miliona polskich rodzin, w których wychowuje się około dwóch milionów dzieci. Zmiany w przyznawaniu ulgi na dzieci to ważny krok w polityce prorodzinnej rządu.

Zmiany poprawią sytuację tych podatników, dla których dotąd pełne wykorzystanie ulgi było nieosiągalne, w tym dla blisko połowy rodzin wielodzietnych, których podatek był niższy od maksymalnego poziomu ulgi. Teraz budżet państwa dopłaci tym rodzinom, zwracając kwotę niewykorzystanej ulgi. Aby ulga nie stała się zniechęcającą do pracy i uzależniającą zapomogą, zwrot nie będzie mógł przekroczyć łącznej kwoty zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Warunkiem zwrotu jest zatem opodatkowana i oskładkowana praca przynajmniej jednego z rodziców. Ma to stymulować wsparcie tych rodzin, w których praca, a nie zasiłek, jest sposobem utrzymania.

Na dodatkowe wsparcie w postaci zmienionej ulgi na dzieci będzie mógł liczyć ponad milion rodzin (ok. 1,8 mln podatników), w których wychowuje się ok. dwa miliony dzieci. Dzięki temu ponad 97 proc rodzin - płatników PIT - będzie mogło wykorzystać tę ulgę w pełni. Nastąpi też podwyższenie ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko o 20 proc. To kontynuacja zmian z 2013 r., kiedy podwyższono ulgę na trzecie dziecko o 50 proc., a na czwarte i każde kolejne o 100 proc. Stąd już w 2015 r. kwoty odliczenia będą wynosić na pierwsze i drugie dziecko – 1.112,04 zł, na trzecie – 2.000,04 zł, a na każde kolejne 2.700 zł. Jest to związane z tym, że stopa ubóstwa jest najwyższa właśnie w rodzinach wielodzietnych i rośnie wraz z liczbą dzieci w rodzinie.

Czytaj całość na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Pobierz broszurę informacyjną pt. "Ulga na dzieci" (719 kB).

 
Skarbowcy pomagają
Redaktor: Rzecznik Prasowy   
19.12.2014.

Choinka w Izbie Skarbowej w Krakowie a pod nią prezenty do akcji Szlachetna Paczka Pracownicy Małopolskiej Administracji Podatkowej już po raz trzeci przyłączyli się do charytatywnej akcji „Szlachetna Paczka”. Tegoroczna zbiórka pieniędzy przerosła najśmielsze oczekiwania. Pracownicy skarbówki zebrali rekordową kwotę ponad 12 tysięcy złotych, dzięki której mogli obdarować aż dwie siedmioosobowe potrzebujące rodziny.

W miniony weekend (13 i 14 grudnia) magazyny akcji „Szlachetna Paczka” przyjmowały i wydawały dary przygotowane dla tysięcy potrzebujących rodzin w całej Polsce. Do akcji z dużym zaangażowaniem włączyli się pracownicy Izby Skarbowej w Krakowie oraz niektórych małopolskich urzędów skarbowych. Łącznie zebrali imponującą kwotę 12.550 złotych oraz liczne dary rzeczowe. Do akcji włączyły się również dzieci pracowników, dzieląc się swoimi zabawkami.

Dzięki tak hojnej zbiórce pieniędzy i rzeczy, pracownicy administracji podatkowej mogli zaspokoić wszystkie potrzeby wybranych rodzin oraz spełnili ich osobiste życzenia, w szczególności najmłodszych członków rodzin. Zgodnie z przedstawionymi potrzebami za zebrane pieniądze została zakupiona żywność, środki czystości i chemia gospodarcza, kosmetyki, pomoce szkolne, a także ubrania, obuwie, pościel oraz wiele artykułów pierwszej potrzeby. Dla jednej rodziny udało się kupić pralkę i maszynę do szycia, natomiast dla drugiej pracownicy skarbówki zapewnili dostawę trzech ton węgla (opału na zimę). Łącznie zakupione i dostarczone towary zmieściły się aż w 71 paczkach.

W sobotę szlachetne paczki skarbówki dotarły do magazynów w Krakowie Bieżanowie i w Skawinie. A zaraz po tym zostały dostarczone do adresatów – oczekujących rodzin, które dzięki pomocy na pewno będą mieć weselsze święta.

 
Szkolenia małopolskiej administracji podatkowej
Redaktor: Rzecznik Prasowy   
11.12.2014.

Pracownicy małopolskiej Administracji Podatkowej po raz kolejny przeprowadzili szkolenie dla podatników, przedsiębiorców, przedstawicieli biur rachunkowych i księgowych. Tym razem spotkanie zostało zorganizowane wspólnie ze Stowarzyszeniem Podatników w Polsce i odbyło się 9 grudnia w hotelu Sympozjum w Krakowie.

Szkolenie rozpoczęło się od omówienia zagadnień związanych z systemem e-Deklaracje przez Panią Izabelę Babińską z Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze. Prowadząca zaprezentowała możliwości przesyłania deklaracji podatkowych drogą elektroniczną za pomocą systemu e-Deklaracje Desktop. Szczególną uwagę zwróciła na wprowadzenie od 1 stycznia 2015 roku obowiązku przesyłania deklaracji PIT-11 drogą elektroniczną przez płatników i biura rachunkowe.

Kolejna prowadząca – Pani Jolanta Trela – Naczelnik Wydziału Podatków Dochodowych i Majątkowych Izby Skarbowej w Krakowie przedstawiła zmiany w CIT, które wejdą w życie z nowym rokiem. Zmiany te w szczególności dotyczą uszczelnienia systemu podatkowego oraz ułatwienia wykonywania działalności gospodarczej, a także doprecyzowania dotychczasowych regulacji prawnych.

Następnie Kierownik Oddziału Podatków Dochodowych i Majątkowych – Pani Małgorzata Świątek swoją część szkolenia dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych poświęciła zagadnieniom niezbędnym płatnikom przy sporządzaniu informacji podatkowych oraz omówieniu ulg prorodzinnych i rehabilitacyjnych.

Ostatnim tematem szkolenia były zmiany i ułatwienia w ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, które omówił Wicedyrektor Izby Skarbowej w Krakowie – Pan Emil Chojnacki.

Informacje o najbliższych planowanych przez małopolską administrację podatkową szkoleniach znajdziecie Państwo jak zwykle na naszej stronie internetowej pod adresem: www.is.krakow.pl/szkolenia. Szkolenia są bezpłatne i otwarte dla wszystkich podatników, niezależnie od tego, w którym urzędzie skarbowym się rozliczają.

 
e-Deklaracje obowiązkowe dla płatników (pracodawców)
Redaktor: Rzecznik Prasowy   
10.12.2014.

Od 1 stycznia 2015 r. wchodzą w życie nowe obowiązki wynikające ze zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mające zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r.

Wprowadzone zmiany nakładają na płatników i inne podmioty niepełniące funkcji płatnika, obowiązane do sporządzania i przekazywania informacji o dochodach osób fizycznych nowy - wyłącznie elektroniczny sposób przesyłania do urzędów skarbowych deklaracji, informacji i rocznych obliczeń podatku za osoby fizyczne np. za pracowników. Oznacza to obowiązek ich przesyłania w formie dokumentu elektronicznego.

Wyjątkowo ww. podmioty przesyłające informacje dla nie więcej niż 5 podatników mogą nadal składać te dokumenty w formie papierowej, z zastrzeżeniem, że dokumentów tych nie składa w ich imieniu biuro rachunkowe. W tym wypadku obowiązuje ich krótszy termin (o miesiąc) w stosunku do terminu określonego dla przesyłania urzędom skarbowym dokumentów elektronicznych tj. 31 stycznia.

Czytaj więcej na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów.

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 8 z 72