Strona startowa  
03.07.2015.
 Misja Izby Skarbowej w Krakowie
„Pozyskiwanie dochodów budżetowych zgodnie z obowiązującym prawem, przy zapewnieniu wysokiej jakości usług uwzględniających potrzeby budżetu państwa, oczekiwania klientów oraz rosnącą świadomość prawnopodatkową społeczeństwa ”
 
Specjalizacja biur Krajowej Informacji Podatkowej - od 1 lipca 2015 r.
Redaktor: Rzecznik Prasowy   
01.07.2015.

Ministerstwo Finansów zdecydowało się odejść od modelu właściwości miejscowej na rzecz specjalizacji rzeczowej organów upoważnionych do wydawania interpretacji. Specjalizacja biur Krajowej Informacji Podatkowej będzie polegać na tym, że wyznaczone biura będą udzielać informacji telefonicznych i interpretacji podatkowych w wybranych podatkach. Dla podatników w województwie małopolskim zmiany formalne nie spowodowały jak na razie praktycznych zmian w miejscu występowania o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego. Wnioski z Małopolski dotyczące wszystkich rodzajów podatków składa się do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach adres do korespondencji: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

W załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. (poz. 644) opublikowano nowy wzór wniosku o wydanie interpretacji ORD-IN (6).

Formularze wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN można pobrać ze strony internetowej Krajowej Informacji Podatkowej (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).

Więcej informacji na ten temat w komunikacie Ministerstwa Finansów (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).

 
Sprawdź, czy twój kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT
Redaktor: Rzecznik Prasowy   
29.06.2015.

Od 26 czerwca br. podatnicy mogą sprawdzić, czy ich kontrahenci są czynnymi podatnikami VAT.

Usługa „Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT" (link otwiera nowe okno w innym serwisie) jest dostępna dla podatników, którzy chcą sprawdzić, czy ich kontrahenci są czynnymi podatnikami VAT. Usługa jest skierowana w pierwszej kolejności do podatników stosujących mechanizm odwrotnego obciążenia w odniesieniu do towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT.

Podatnicy będą mogli sprawdzić, czy ich kontrahenci są czynnymi podatnikami VAT. Wpisanie w stosowne pole identyfikatora podatkowego NIP, pozwoli sprawdzić status podatnika VAT. Pytający otrzyma 1 z 3 następujących komunikatów:

  • Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT
  • Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny
  • Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony

Usługa daje możliwość wydruku zwracanego komunikatu wskazującego status podmiotu w VAT.

Podatnicy nadal będą mogli skorzystać z dotychczasowej możliwości wnioskowania o zaświadczenie z urzędu skarbowego w tym zakresie, czy też telefonicznego kontaktu z urzędem skarbowym w celu potwierdzenia tego statusu.

Usługa „Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT" (link otwiera nowe okno w innym serwisie) jest dostępna na Portalu Podatkowym. Utworzenie Portalu Podatkowego – nowego kanału komunikacji administracji podatkowej z podatnikami, daje możliwość udostępniania usług, które pozwalają podatnikowi m.in. na elektroniczną weryfikację różnych informacji.

Portal Podatkowy i jego funkcjonalności są dostępne również na urządzeniach mobilnych, które posiadają zainstalowane kompatybilne przeglądarki. Umożliwi to praktycznie weryfikację podatnika w VAT z każdego miejsca.

Żródło: Komunikat Ministerstwa Finansów (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

 
Nowe strony BIP izb i urzędów skarbowych
Redaktor: Rzecznik Prasowy   
24.06.2015.

Ministerstwo Finansów wraz z izbami skarbowymi uruchomiło nowe podmiotowe strony Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) izb i urzędów skarbowych. 416 nowych stron internetowych - 16 izb skarbowych, 380 urzędów skarbowych, 20 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych.

Już można korzystać z nowych stron internetowych izb i urzędów skarbowych. Przygotowane strony mają nową szatę graficzną i ujednoliconą w skali całego kraju strukturę. Strony BIP poszczególnych izb skarbowych zawierają informacje dotyczące izby i podległych jej urzędów skarbowych. Zawierają informacje na temat organizacji i działalności Administracji Podatkowej, informacje ogólne oraz wymagane przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej dotyczące danej jednostki.

Zrzut ekranowy przykładowej strony BIP izby skarbowej.

Wdrożenie nowych stron BIP ma na celu łatwiejsze dotarcie do informacji na stronach izb i urzędów skarbowych. Aby to osiągnąć ujednoliciliśmy struktury i wygląd stron izb i urzędów skarbowych. Wygląd stron jest zgodny z identyfikacją wizualną resortu finansów. Strony jednostek Administracji Podatkowej są zintegrowane, dzięki czemu funkcjonują tożsame rozwiązania organizacyjne i techniczne, dotyczące redagowania i administrowania stronami. Zakres nadzoru i koordynacji zawartości stron urzędów przez izby jest taki sam we wszystkich województwach.

Główne elementy menu strony BIP to:

  • wiadomości i aktualności,
  • organizacja i działalność,
  • sposób załatwiania spraw,
  • informacje podatkowe,
  • ogłoszenia (zamówienia publiczne, oferty pracy, zbędne i zużyte środki trwałe, szkolenia dla podatników),
  • informacje kontaktowe,
  • odnośniki do stron BIP podległych urzędów skarbowych izbie.

Dla zachowania spójności informacji, wybrane zakładki stron izb i urzędów skarbowych prowadzą do informacji na stronach Ministerstwa Finansów. Rozwiązanie pozwala na integrację treści na stronach Ministerstwa i jednostek podległych. Strony posiadają własne adresy o zestandaryzowanej nazwie - nazwa miasta połączona z domeną apodatkowa.gov.pl.

Adresy stron BIP izb skarbowych (linki otwierają nowe okna, prowadzące do serwisów zewnętrznych):

Mamy nadzieję, że nowe strony spełnią Państwa oczekiwania i staną się chętnie wykorzystywanym narzędziem nowoczesnej administracji przyjaznej klientom i obywatelom. Jednocześnie pragniemy poinformować, że prace nad stronami trwają, są one ciągle udoskonalane.

Żródło: Komunikat Ministerstwa Finansów (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym)

 
Małopolskie urzędy skarbowe przyjazne przedsiębiorcom
Redaktor: Rzecznik Prasowy   
16.06.2015.

Wręczenie dyplomów BCC Urząd Skarbowy w Myślenicach, Urząd Skarbowy w Nowym Sączu i Urząd Skarbowy w Wieliczce to tegoroczni laureaci konkursu „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”.

Małopolska Loża Business Centre Club podsumowała wyniki ankiet wypełnianych przez przedsiębiorców w ramach XIII edycji współzawodnictwa o miano przyjaznego fiskusa.

Dnia 15 czerwca br. w Małopolskiej Loży Business Centre Club odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy. W spotkaniu udział wzięli Kanclerz Małopolskiej Loży BCC Pan Marek Piwowarczyk, Wicedyrektor Izby Skarbowej w Krakowie Pan Emil Chojnacki oraz naczelnicy wszystkich małopolskich urzędów skarbowych.

Business Centre Club wspólnie z Ministerstwem Finansów w 2003 r. zainicjował konkurs „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”, aby wyróżniać urzędy, które charakteryzują się dobrą organizacją pracy i kompetentną kadrą.

Zdaniem autorów konkursu, urzędy, w których przedsiębiorca może liczyć na fachową pomoc i obsługę w życzliwej atmosferze, powinno się nagradzać, a tym samym przyczyniać do upowszechniania wysokich standardów obsługi.

 
Przedstawiciele służb skarbowych Norwegii i Rumunii z wizytą w Małopolsce
Redaktor: Rzecznik Prasowy   
15.06.2015.

W dniu 10 czerwca 2015 r. w Izbie Skarbowej w Krakowie odbyło się spotkanie przedstawicieli służb skarbowych Polski, Norwegii i Rumunii. Ze strony organizatorów w spotkaniu wzięli udział m.in. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie Pan Mariusz Piątkowski oraz Wicedyrektor ds. Kontroli Izby Skarbowej w Krakowie Pan Jarosław Gorczyca.

Tematem spotkania było "Zwalczanie korupcji w polskiej Administracji Skarbowej". Zaprezentowano dotychczasowe oraz planowane rozwiązania służące walce z tym zjawiskiem. Pracownicy Urzędu Kontroli Skarbowej przedstawili obowiązujące w tej jednostce procedury antykorupcyjne. Zagraniczne delegacje zapoznano także ze strukturą polskiej administracji podatkowej. Prezentację na ten temat wygłosiła Pani Ewa Kruk – pracownik Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta. W trakcie prezentacji goście zadawali pytania. Zainteresowanie budził w szczególności temat oświadczeń majątkowych.

11 czerwca, w kolejnym dniu wizyty zorganizowano spotkanie w Urzędzie Skarbowym w Wieliczce w trakcie którego, zapoznano zagranicznych gości ze strukturą organizacyjną oraz zadaniami urzędu. W trakcie spotkania zaprezentowano "Kodeks działań w zakresie profilaktyki antykorupcyjnej podejmowanych w Urzędzie Skarbowym w Wieliczce". Podczas prezentacji zadawano pytania dotyczące stosowania konkretnych rozwiązań. Następnie Pani Naczelnik oprowadziła gości po urzędzie skarbowym oraz zapoznała ich z pracą odwiedzanych komórek organizacyjnych.

 
Rządowy program praktyk studenckich w administracji publicznej
Redaktor: Rzecznik Prasowy   
11.06.2015.

Izba Skarbowa w Krakowie wraz z urzędami skarbowymi województwa małopolskiego uczestniczy w rządowym programie praktyk studenckich.

Oferty praktyk proponowanych na różnych stanowiskach w małopolskiej administracji podatkowej są publikowane na stronie: oferty.praca.gov.pl (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).

Zapraszamy uczelnie i studentów do zapoznania się z naszymi ofertami. Każde ogłoszenie zawiera dane kontaktowe osoby odpowiadającej za organizację praktyki w danej jednostce. Materiały informacyjne oraz wzory dokumentów wymaganych przy organizacji praktyk studenckich w administracji rządowej w 2015 r. są dostępne na stronie bip.kprm.gov.pl (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).

 
III Forum Przedsiębiorców Małopolski
Redaktor: Rzecznik Prasowy   
29.05.2015.
Uczestnicy panelu dyskusyjnego Forum Przedsiębiorców przy stole prezydialnym

Wicedyrektor Izby Skarbowej w Krakowie Pan Emil Chojnacki wziął udział w III Forum Przedsiębiorców Małopolski. Konferencja zorganizowana przez „Dziennik Polski” w centrum targowym Expo Kraków była okazją do szerokiej dyskusji na temat polskiego prawa podatkowego.

Forum Przedsiębiorców Małopolski było okazją do spotkania przedstawicieli biznesu, doradców podatkowych i administracji publicznej. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m. in. Jarosław Neneman, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego, Irena Ożóg, doradca podatkowy, Andrzej Zdebski, prezydent Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie oraz wielu małopolskich przedsiębiorców. Oprócz prelekcji zorganizowano szeroką debatę, był też czas do zadawania pytań.

W trakcie Forum odbyło sie także wręczenie nagród Lider Małopolski 2014. Kapituła konkursu przyznała Grand Prix firmie Smay.

 

 
Krajowy Telefon Interwencyjny Administracji Podatkowej (KTI AP)
Redaktor: Rzecznik Prasowy   
18.05.2015.

Od 15 maja 2015 r. w Izbie Skarbowej w Zielonej Górze wdrożony zostanie pilotażowy program Krajowego Telefonu Interwencyjnego Administracji Podatkowej (KTI AP) o numerze telefonu 800 807 007 oraz skrzynka poczty elektronicznej powiadom_podatki@mf.gov.pl, mający na celu scentralizowanie przyjmowania od obywateli informacji na temat naruszeń przepisów prawa podatkowego i opinii dotyczących funkcjonowania Administracji Podatkowej. Informacje te przyjmowane przez Izbę Skarbową w Zielonej Górze będą następnie przekazywane, za pośrednictwem Ministerstwa Finansów, do jednostek właściwych do podjęcia działań.

Krajowy Telefon Interwencyjny Administracji Podatkowej czynny jest w dni robocze od godz. 7:00 do 17:00.

Zarówno telefon interwencyjny jak i adres e-mail umożliwiają całkowicie anonimowe przekazanie informacji.

Czytaj więcej na stronie Ministerstwa Finansów (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym)

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 8 z 93